Termeni și Condiţii

Termeni și Condiţii

Hosting :

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Politica de utilizare a site-ului

 

Prezenta politică stabilește termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.agro.michelin.ro și se aplică utilizatorilor și vizitatorilor acestui site.

 

Utilizarea acestui site reprezintă acceptul dumneavoastră de a respecta termenii și condițiile stabilite și indicate prin prezentul act.

 

www.agro.michelin.ro este un site operat de către Michelin România SA (noi). Compania este înregistrată în România, Șoseaua București Nord nr.10, Global City, Business Park, Clădirea O1, etaj 3, Voluntari, Ilfov.

 

Utilizări interzise

 

Site-ul nostru poate fi folosit numai în scopuri legale.  Se interzice utilizarea site-ului nostru:

 • În orice mod care încalcă legile sau reglementările locale, naţionale sau internaţionale.
 • În orice mod ilegal sau fraudulos sau care are un scop sau un efect ilegal sau fraudulos.
 • Cu scopul de a vătăma sau de a încerca să vătămeze minorii în orice fel.
 • Pentru a trimite, primi, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza cu bună știință orice material care nu respectă standardele noastre de conţinut, prezentate mai jos.
 • Pentru a transmite sau trimite materiale publicitare sau promoţionale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Pentru a transmite date, pentru a trimite sau încărca, cu bună știință, orice material care conține viruşi, troieni, viermi, timebomb, instrumente de spionaj (keylogger), programe spion, adware sau orice alte programe dăunătoare sau coduri de computer similare concepute pentru a afecta negativ funcționarea componentelor software sau hardware.

 

 

 

Sunteţi, de asemenea, de acord:

 

 • Să nu reproduceți, duplicați, copiați sau revindeți orice parte a site-ul nostru cu încălcarea prevederilor termenilor de utilizare a site-ul conţinute în această pagină;
 • Să nu accesați fără autorizație, să nu interveniți, să nu provocați daune și să nu perturbați:
  • orice parte a site-ul nostru;
  • orice echipament sau reţea pe care este stocat site-ul nostru;
  • orice software folosit în furnizarea site-ului nostru; sau
  • orice echipament sau reţea sau software deţinut sau utilizat de către orice terţă parte.

 

Servicii interactive

 

Site-ul nostru poate oferi, uneori, servicii interactive, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • Camere de chat.
 • Aviziere electronice.

(„servicii interactive”).

 

În cazul în care vom furniza orice fel de serviciu interactiv, vom specifica în mod clar ce tip de serviciu este oferit, dacă este moderat și ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă este umană sau tehnică).

 

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice risc posibil pentru utilizatori (și, în special, pentru copii) atunci când terțe părți utilizează orice serviciu interactiv oferit pe site, și, având în vedere aceste riscuri, vom decide pentru fiecare caz dacă este oportun să se utilizeze moderarea serviciului (inclusiv modul de moderare utilizat). Cu toate acestea, nu avem nicio obligaţie de a supraveghea, monitoriza sau modera niciun serviciu interactiv pus la dispoziție pe site, și este exclusă în mod expres răspunderea noastră pentru orice pierderi sau daune rezultate din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator în contradicție cu standardele de conținut, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

 

 

Utilizarea oricăruia dintre serviciile interactive de către un minor este condiționată de acordul părinților sau al tutorelui. Este indicat ca părinții care permit copiilor folosirea unui serviciu interactiv să comunice cu copiii lor despre siguranța on-line, având în vedere că moderarea nu este sigură. Minorii care utilizează orice serviciu interactiv trebuie să fie conștienți de riscurile potențiale.

 

Pentru serviciile interactive moderate, asigurăm mijloace de contactare a moderatorului, în cazul în care apar probleme sau dificultăți.

 

Standarde de conținut

 

Aceste standarde de conținut se aplică tuturor și oricăror materiale cu care veți contribui la site (contribuții), precum și oricăror servicii interactive asociate cu acesta.

 

Utilizatorii sunt obligați să respecte standardele de mai jos. Standardele se aplică fiecărei părți a contribuţiei, dar și contribuției în întregime.

 

Contribuțiile trebuie:

 

 • Să fie exacte (în cazul prezentării de fapte).
 • Să fie adevărate (în cazul prezentării de opinii).
 • Să respecte legea aplicabilă în România și în țara din care se face postarea.

 

Contribuțiile nu trebuie:

 

 • Să conțină material defăimător la adresa niciunei persoane.
 • Să conțină orice material obscen, ofensator sau care incită la ură sau să fie provocatoare.
 • Să promoveze materiale cu caracter sexual explicit.
 • Să promoveze violenţa.
 • Să promoveze discriminare pe considerente de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă.
 • Să încalce orice drept de autor, bază de date sau marcă comercială a oricărei persoane.
 • Să fie susceptibile de a induce în eroare orice persoană.
 • Să fie făcute cu încălcarea obligațiilor datorate unei terțe părți, cum ar fi o obligație contractuală sau o obligație morală.
 • Să promoveze o activitate ilegală.
 • Să pună în pericol, să fie abuzive sau să invadeze viața privată a altei persoane, să cauzeze disconfort, inconveniente sau anxietate.
 • Să fie susceptibile de a hărțui, supăra, jena, alarma sau enerva orice altă persoană.
 • Să fie folosite pentru a imita orice persoană, sau de a denatura identitatea sau afilierea cu orice persoană.
 • Să lase impresia că sunt susținute de noi, dacă nu este cazul.
 • Să încurajeze, să promoveze sau să ajute orice acțiune ilegală, cum ar fi (cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau orice folosire greșită a computerului.

 

Suspendare și încetare

 

Noi vom decide, la propria discreţie, dacă a existat o încălcare a acestei politici de utilizare prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru.  Atunci când a avut loc o astfel de încălcare, suntem îndreptățiți să luăm orice măsură considerată adecvată.

 

Nerespectarea acestei politici de utilizare constituie o încălcare semnificativă a termenilor de utilizare a site-ului nostru, şi poate duce la luarea tuturor sau a oricăreia dintre următoarele acțiuni:

 • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului de a utiliza site-ul nostru.
 • Ștergerea imediată, temporară sau permanentă a oricărei înregistrări sau material încărcate pe site.
 • Trimiterea unui avertisment.
 • Inițierea de proceduri legale împotriva dvs. pentru recuperarea tuturor prejudiciilor (inclusiv, dar nu limitat la, costuri administrative și judiciare) rezultate din încălcarea termenilor de utilizare.
 • Alte acțiuni legale.
 • Transmiterea de informații autorităților de aplicare a legii, dacă în mod rezonabil considerăm că este necesar.

 

Nu ne asumăm răspunderea pentru acţiunile întreprinse ca răspuns la încălcările politicii de utilizare a site-ului.  Acțiunile descrise mai sus nu sunt limitate, și noi putem întreprinde orice altă acțiune considerată în mod rezonabil necesară.

 

Schimbări în politica de utilizare

 

Termenii de utilizare pot fi modificaţi în orice moment prin modificarea prezentului regulament. Vă rugăm verificați periodic prezenta pagină pentru a afla oricare dintre modificări, acestea fiind obligatorii. Unele dintre dispozițiile prezentului regulament vor putea fi înlocuite de către dispoziții sau notificări publicate în altă parte pe site.

 

Termeni de utilizare a site-ului

 

Această pagină (împreună cu documentele menţionate pe aceasta) menționează termenii de utilizare pentru folosirea site-ului nostru www.agro.michelin.ro fie ca vizitator, fie ca utilizator înregistrat. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti termeni de utilizare înainte de a începe să utilizaţi site-ul. Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați aceşti termeni de utilizare şi sunteţi de acord să îi respectați. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.

 

Informaţii despre noi

 

www.agro.michelin.ro     este un site operat de Michelin Romania SA. („Noi”).  Compania noastră este înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor sub numărul 84559, iar sediul nostru social se află în Stoke-on-Trent ST4 4EY, Campbell Road, nr. TVA 278345231. Suntem o societate pe acțiuni.

 

 

 

 

 

Accesarea site-ului

 

Accesul la site-ul nostru este permis temporar, şi ne rezervăm dreptul de a sista sau de a modifica serviciile oferite fără preaviz (a se vedea mai jos). Nu vom fi făcuți răspunzători în cazul în care pentru orice motiv site-ul nu este disponibil în orice moment, sau pentru orice perioadă.

 

Ocazional, putem restricționa accesul la anumite părți ale site-ului sau la întregul site utilizatorilor care s-au înregistrat.

 

Dacă alegeți, sau v-a fost oferit un cod de identificare a utilizatorului, parolă sau orice altă informație ce face parte din procedurile noastre de securitate, trebuie să tratați această informație ca fiind confidențială, și nu trebuie să o dezvăluiți niciunei terțe părți. Avem dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie alese de dumneavoastră, fie alocate de noi, în orice moment, dacă noi considerăm că nu ați respectat oricare dintre prevederile termenilor de utilizare.

 

Atunci când se utilizați site-ul nostru, trebuie să respectaţi prevederile politicii de utilizare conţinute în această pagină.

 

Este responsabilitatea dumneavoastră să faceți toate aranjamentele necesare pentru a putea avea acces la site-ul nostru.  De asemenea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați de faptul că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin conexiunea dumneavoastră la Internet cunosc acești termeni și îi respectă.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

 

Suntem proprietarul sau deținătorul licenței pentru toate drepturile de proprietate intelectuală aferente site-ului nostru, precum și a materialului publicat pe site.  Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele din întreaga lume cu privire la drepturile de autor.  Toate aceste drepturi sunt rezervate.

 

Puteți tipări o copie și puteți descărca extrase din cadrul oricărei/oricăror pagini din cadrul site-ului nostru în interes propriu și puteți atrage atenția celorlalți angajați din cadrul organizației dumneavoastră cu privire la materialul postat pe site-ul nostru.

 

Nu puteți modifica hârtia sau copiile digitale ale oricăror materiale editate sau descărcate sub orice formă, nu aveți dreptul să utilizați niciun fel de ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice fel de grafice separat de un text însoțitor.

 

Statutul nostru (și cel al oricăror colaboratori identificați) de autori ai materialului de pe site trebuie să fie întotdeauna recunoscut ca atare.

 

Nu puteți utiliza nicio parte a materialului de pe site-ul nostru în scopuri comerciale fără a obține o licență din partea noastră în acest scop.

 

Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru iar acest lucru reprezintă încălcarea termenilor de utilizare, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest site va înceta imediat și, în funcție de opțiunea noastră, trebuie să returnați sau să distrugeți orice fel de copii ale materialelor pe care le-ați realizat.

 

Încredere în informaţiile postate

 

Comentariile și alte materiale postate pe site-ul nostru sunt cu titlu informativ.  Astfel, nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate față de datele prezentate și vizualizate de vizitatori pe site-ul nostru sau de orice persoană ce poate fi informată cu privire la conținutul acestora.

 

Site-ul nostru este actualizat cu regularitate

 

Obiectivul nostru este acela de a actualiza site-ul cu regularitate, și putem schimba conținutul în orice moment. Dacă este nevoie, putem suspenda accesul la site sau îl putem închide pe o perioadă nedeterminată. Materialele de pe site-ul nostru pot să nu mai fie de actualitate la un moment dat și nu avem nicio obligație de a le actualiza.

 

Responsabilitatea noastră

 

Materialul afișat pe site-ul nostru este oferit fără niciun fel de garanții, condiții sau asigurări cu privire la exactitatea sa. În măsura în care este permis de lege, noi, alți membri ai grupului nostru de societăți, și terțe părți care se află în legătură cu noi exclud prin prezentul în mod expres:

 • Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care ar putea fi implicați altfel prin statut, drept cutumiar sau principiul echității.
 • Orice răspundere față de orice pierdere sau daune directe, indirecte sau de durată întâmpinate de orice utilizator în legătură cu site-ul nostru sau în legătură cu utilizarea, imposibilitatea de utilizare, sau rezultatele utilizării site-ului nostru, orice site-uri legate de acesta și orice fel de materiale postate pe site, inclusiv dar fără a se limita la orice răspundere pentru:
  • pierderea venitului sau încasărilor;
  • pierderea afacerii;
  • pierderea profiturilor sau contractelor;
  • pierderea economiilor anticipate;
  • pierderea datelor;
  • pierderea clientelei;
  • timp de lucru sau petrecut la birou irosit; şi

pentru orice alte tipuri de pierderi sau daune ce reies sau care sunt cauzate de prejudicii (inclusiv neglijenţă), încălcare a contractului sau în alt mod, chiar dacă previzibile, în situația în care această condiţie nu împiedică reclamațiile pentru pierderea sau deteriorarea proprietății sau orice alte solicitări de daune pentru pierderi financiare directe, care nu sunt excluse din niciuna din categoriile menţionate mai sus.

 

Acest lucru nu afectează responsabilitatea noastră pentru deces sau accidentări ce rezultă din neglijența noastră, și nici responsabilitatea noastră pentru interpretări frauduloase sau interpretări greșite ale unor probleme fundamentale și nici un alt fel de responsabilitate care nu poate fi exclusă sau limitată pe baza legislației aplicabile.

 

 

 

 

Informaţii despre dvs. şi vizitările site-ului

 

Procesăm informațiile despre dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.  Prin utilizarea site-ului nostru, consimțiți la o astfel de procesare și garantați că toate datele oferite de dumneavoastră sunt corecte.

 

Încărcarea materialelor pe site

 

Ori de câte ori se face uz de o caracteristică care vă permite să încărcaţi materiale pe site-ul nostru, sau să contactați alţi utilizatori ai site-ul nostru, trebuie să respectați standardele de conținut stabilite în politica de utilizare inclusă în această pagină.  Garantați că orice astfel de contribuție se conformează acestor standarde, și veți suporta orice încălcare a acestei garanții.

 

Orice materiale pe care le încărcați pe site vor fi considerate neconfidențiale şi nebrevetate, şi avem dreptul de a utiliza, copia, distribui şi dezvălui terților orice astfel de material în orice scop. Avem, de asemenea, dreptul de a dezvălui identitatea dvs. pentru orice terț care pretinde că orice material postat sau încărcat de dumneavoastră pe site constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală, sau la dreptul lor la viață privată.

 

Nu vom fi responsabili sau supuși pretențiilor niciunei terțe părți pentru conținutul sau exactitatea oricăror materiale postate de dumneavoastră sau de orice alt utilizator al site-ului.

 

Avem dreptul de a șterge orice material sau înregistrare de pe site-ul nostru în cazul în care, în opinia noastră, un astfel de material nu respectă standardele de conţinut stabilite în politica de utilizare conţinută în această pagină.

 

Viruşi, hacking şi alte infracţiuni

 

Este interzisă folosirea abuzivă a site-ului prin introducerea cu bună știință de viruși, programe spion sau alte materiale dăunătoare. Este interzis să încercați să obțineți accesul neautorizat la site, la serverul pe care este stocat site-ul sau pe orice alt server, computer sau bază de date conectate la site. Este interzis atacul site-ului prin intermediul unui atac „denial-of-service” sau „distributed denial-of service”.

 

Prin încălcarea acestei dispoziţii, se va comite o infracţiune, în temeiul Computer Misuse Act 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile competente de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul va înceta imediat.

 

Nu vom fi făcuți răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau daune cauzate de un atac denial-of-service, viruși sau alte materiale nocive tehnologic care pot infecta calculatorul dvs., programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a site-ului sau a descărcării de orice material postat pe site, sau pe orice site legat de acesta.

 

Link-uri către site

 

Puteți stabili un link la pagina noastră de start, cu condiţia să o faceți într-un mod corect şi legal, care nu afectează reputaţia noastră și nu profită de ea, dar se interzice să stabiliți un link într-un mod care să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau avizare din partea noastră în cazul în care nu există.

 

Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site, și nici nu trebuie să stabiliți un link către orice parte a site-ul nostru cu excepția paginii de pornire. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de stabilire a unui link fără preaviz. Site-ul de la care stabiliți link-ul trebuie să respecte în toate privințele standardele de conţinut stabilite în politica de utilizare conţinută în această pagină.

 

Dacă doriţi să utilizați materialele de pe site-ul nostru în alt mod decât cele prevăzute mai sus, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră la webinfo@ro.michelin.com.

 

 

Link-uri de pe site

 

În cazul în care site-ul conține link-uri către alte site-uri și către materiale furnizate de terțe părți, aceste link-uri sunt prevăzute exclusiv pentru informarea dumneavoastră.  Nu avem niciun control asupra conținutului acestor site-uri sau materiale, și nu avem nicio responsabilitate asupra lor sau pentru orice pierderi sau daune care pot apărea din utilizarea lor de către dumneavoastră.

 

Jurisdicţie și lege aplicabilă

 

Instanţele române vor avea competenţă [non]-exclusivă pentru orice cerere care decurge din sau în legătură cu utilizarea site-ului [deşi ne rezervăm dreptul de a intenta o acțiune în justiție împotriva dvs. pentru încălcarea acestor condiţii în ţara dumneavoastră de reşedinţă sau în orice altă ţară relevantă].

 

Prezenții termeni de utilizare și orice dispută sau pretenție decurgând din sau în legătură cu prezentul act sau obiectul acestuia (inclusiv litigii sau cereri non-contractuale) vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislaţia din Anglia şi Ţara Galilor.

 

Mărci înregistrate

 

MICHELIN, omulețul Michelin (Bibendum) şi numele de produs sunt mărci înregistrate sub licenţa Michelin Romania SA.

 

Alte clauze

 

Termenii de utilizare pot fi modificaţi în orice moment prin modificarea prezentului regulament. Vă rugăm să verificați periodic prezenta pagină pentru a afla oricare dintre modificările aplicate, acestea fiind obligatorii. Unele dintre dispozițiile prezentului regulament vor putea fi înlocuite de către dispoziții sau notificări publicate în altă parte pe site.

 

Nelămuriri

 

Dacă aveţi nelămuriri cu privire la materialele conținute pe site, vă rugăm să contactaţi webinfo@ro.michelin.com.

 

Vă mulţumim pentru vizitarea site-ului nostru.